Trochę historii......

Firma AUTO-METER powstała w 1997 r. w Koszalinie, przy wykorzystaniu wyłącznie krajowego kapitału prywatnego. Poprzez dalsze dofinansowywanie firmy ze środków własnych, oraz reinwestowaniu wypracowanych zysków, możliwe było otwieranie w kolejnych latach nowych oddziałów regionalnych:

 • w 1998 r. oddziały w Łodzi, Pile, Koninie i Radomiu,
 • w 1999 r. oddział w Warszawie,
 • w 2000 r. oddział w Grudziądzu,
 • w 2001 r. oddział w Bydgoszczy,
 • w 2003 r. oddział w Gdańsku,
 • w 2004 r. oddział we Włocławku,
 • w 2005 r. drugie oddziały w Koninie i Łodzi.

W następstwie rozwoju firmy konieczne było stworzenie w ramach struktury AUTO-METER oddzielnych jednostek:

 • AUTO-METER Laboratorium – zajmującej się metrologią pomiarową, auditami wewnętrznymi i szkoleniem personelu,
 • AUTO-METER Consulting - zajmującej się marketingiem, oraz doradztwem, szkoleniem i szeroko pojętą obsługą klientów,
 • AUTO-METER Broker - zajmującej się ubezpieczeniami komunikacyjnymi i majątkowymi

Kompetencje i uprawnienia.

Od początku swojej działalności firma AUTO-METER związała się technologicznie z urzędowo uznanym producentem tachografów i urządzeń kontrolnych, niemiecką firmą IVEKA – MotoMeter. Dzięki temu mamy dostęp do oryginalnej dokumentacji technologicznej, najnowszych osiągnięć technicznych, nowych produktów i profesjonalnych szkoleń personelu. Wszystkie oddziały AUTO-METER uzyskały producenckie uprawnienia do instalacji, napraw i kontroli tachografów. Uprawnienia te zarejestrowane są w Unii Europejskiej pod znakami MM PL. Od początku swego istnienia firma AUTO-METER ściśle współpracowała z administracją miar. Oddziały firmy uzyskały status punktów legalizacyjnych, co było gwarantem rzetelnie przeprowadzanych legalizacji tachografów samochodowych.
Wg nowych przepisów wprowadzonych od roku 2002, firmy zajmujące się instalacją i naprawą tachografów musiały uzyskać upoważnienia Prezesa GUM do prowadzenia tego rodzaju działalności. Wszystkie oddziały AUTO-METER takie upoważnienia uzyskały. Kolejna zmiana przepisów w 2005 r. wymusiła na firmach zajmujących się tachografami samochodowymi uzyskiwanie zezwoleń Prezesa GUM na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie instalacji lub napraw oraz sprawdzania tachografów samochodowych. Firma AUTO-METER takie zezwolenia uzyskała. Od końca 2007 r. posiadamy również zezwolenia Prezesa GUM na prowadzenia działalności w zakresie instalacji, napraw i sprawdzania tachografów cyfrowych, co wymusiło wprowadzenie przepisów o tachografach cyfrowych. Firma AUTO-METER zatrudnia wysoko kwalifikowaną kadrę techniczną. Kierownicy oddziałów regionalnych posiadają wyższe wykształcenie inżynierskie, a technicy średnie wykształcenie techniczne. Cały personel techniczny posiada certyfikaty posiadanej wiedzy w zakresie instalacji, napraw i sprawdzania tachografów wystawione przez firmę IVEKA – Motometer. Wewnętrzne szkolenia w zakresie technologii napraw tachografów przechodzą corocznie wszyscy pracownicy. Szkolenia prowadzi wydzielona jednostka AUTO-METER Laboratorium, która posiada upoważnienie Prezesa GUM. Pracownicy zajmujący się kontrolą metrologiczną raz na trzy lata przechodzą szkolenia prowadzone przez administrację miar.

Polityka jakości.

Zarząd firmy AUTO-METER za najwyższy priorytet w swojej działalności uznaje zadowolenie klientów. Dla osiągnięcia tego celu tego celu realizujemy politykę jakości opierającą się na wykonywaniu m.in. następujących zadań:

 • prowadzenie polityki niezależności i bezstronności w stosunku do naszych klientów,
 • wdrażanie i utrzymywanie procedur zapewniających klientom ochronę poufnych informacji,
 • zatrudnianie personelu posiadającego odpowiednią wiedzę, umiejętności i uprawnienia do realizacji zadań serwisów, oraz stałe podnoszenie jego kwalifikacji,
 • stosowanie najnowocześniejszych rozwiązań technicznych dla możliwie najlepszego i najszybszego wykonania zleconych zadań,
 • oferowanie klientom rozwiązań kompleksowych, które powodują obniżkę kosztów usług standardowych, oraz zapewniają szereg usług nieodpłatnych.