Nasza pomoc obejmuje m.in.:

Ubezpieczenia transportowe

 • ubezpieczenia OC przewoźnika w ruchu krajowym, międzynarodowym, przewozy kabotażowe na terenie całej Europy,
 • ubezpieczenia CARGO na całym świecie, wszystkie rodzaje transportu,
 • możliwa ochrona w przypadku rażącego niedbalstwa (np. kierowca pod wpływem alkoholu lub narkotyków).

Ubezpieczenia komunikacyjne

 • ubezpieczenie OC posiadacza pojazdu,
 • ubezpieczenia auto-casco,
 • pakiety Assistance.

Ubezpieczenia osobowe

 • grupowe ubezpieczenie na życie i zdrowotne,
 • ubezpieczenia NNW,
 • ubezpieczenia kosztów leczenia kierowców za granicą.

Ubezpieczenia OC działalności

 • pokrycie odpowiedzialności za szkody będące skutkiem prowadzenia działalności i posiadania mienia,
 • OC pracodawcy za wypadki przy pracy,
 • odpowiedzialność cywilna członków zarządu.

Dlaczego warto wybrać ofertę Auto-Meter?

 • oferta dla grupy klientów Auto-Meter jest specjalnie opracowanym i elastycznym programem ubezpieczeniowym, uwzględniającym ich potrzeby i specyfikę,
 • mniejsze koszty i lepsza jakość programów ubezpieczeniowych,
 • zapewniamy pomoc w likwidacji szkód, szybsze i pewniejsze wypłaty,
 • uporządkowanie spraw ubezpieczeniowych, administrowanie i profesjonalne doradztwo,
 • przeniesienie odpowiedzialności z kierownictwa firmy na brokera,
 • nasze usługi są bezpłatne, wynagrodzenie brokera pokrywa ubezpieczyciel.