Sieć serwisów AUTO-METER oferuje:

Usługi związane z tachografami:

 • Kompleksowe sprawdzanie metrologiczne tachografów z poświadczeniem badania (dawniej legalizacja).
 • Serwis w pełnym zakresie wszystkich typów tachografów występujących na rynku t.j. naprawy, kalibracje, okresowe przeglądy techniczne.
 • Montaż tachografów nowych i regenerowanych z jednoczesnym sprawdzeniem metrologicznym i poświadczeniem badania (dawniej legalizacja).
 • Montaż i serwis tachografów z ogranicznikami prądu (wg konwencji ADR).
 • Montaż i serwis osprzętu współpracującego.
 • Kontrola i naprawa instalacji zasilających i sterujących w/w urządzeniami.

Usługi związane z obsługą innych urządzeń:

 • Montaż i serwis ograniczników prędkości.
 • Montaż i serwis termografów.

Pozostałe usługi:


Stałym klientom proponujemy zawarcie umowy o współpracy, zawierającej korzystne rozwiązania polegające na:

 • kompleksowej obsłudze
 • korzystnych rabatach
 • wydłużonych terminach płatności
 • doradztwie
 • nieodpłatnych usługach dodatkowych

Przedstawiony zakres usług jest realizowany przez wszystkie nasze oddziały regionalne.